SÆBYGAARD

___________________________

 

Sæson 2020


Persondata og fortrolighed

Vi har brug for følgende oplysninger, når du er medlem hos os:

*Navn
*Adresse
*Telefon nummer
*E-mailadresse

Oplysninger afgivet til Sæbygaards Venner videregives eller sælges ikke til tredjepart, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.
Personoplysningerne registreres hos Sæbygaards venner og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes, med mindre du fortsætter som medlem.


Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig.
Hvis du mener, at oplysningerne er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet.
I nogle tilfælde har vi pligt til at slette dine persondata, hvis du beder om det. Det kan f.eks. være hvis dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi skulle bruge dem til. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen. 
Du kan skrive til os på: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Sæbygaards Museumsafdeling
Fra og med 2015 er Museumsafdelingen på Sæbygaard overgået til Sæbygaards Venner.
Kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. for yderligere information

Åbningstider:  (Der tages forbehold for ændringer pga. Corona)

Museumsafdelingen er åben fra 29.juni – 8. august
Tirsdag-fredag & søndag kl. 12-16          •       September - Maj: Efter aftale
Guidede omvisninger for voksne: Hver onsdag i sæsonen kl. ???. (29. juni - 8. august)

  


Formandsberetning 2020

2020 har været et år med få, men spændende aktiviteter, nye tiltag og en del renoveringsopgaver.

Udlejninger: Året startede på udlejningsfronten med at konfirmationer, både lokalt og fra Frederikshavn måtte aflyses og flyttes til efteråret på grund af COVID 19. Det lykkedes at skaffe plads, til de fleste.

Det var især i sensommeren, at udlejningen for alvor tog fat med de udsatte konfirmationer og leje af både kælder og riddersal. Desværre betød den store usikkerhed med COVID 19 at en del reserveringer til bryllup blev aflyst.

Photoshoots. Der har i årets løb været besøg af enkelte firmaer, der har brugt Sæbygaard som baggrund for flere forskellige foto-opgaver.

 Museumsafdelingen har i løbet af sommeren været åben i det omfang, det har været muligt at skaffe personale til at varetage pasning.

Der var mange besøgende og det kunne virkelig mærkes på besøgstallet at mange holdt deres sommerferie i Danmark. Også en stor tak til aktivitetsudvalget for at I stadig kan finde på nye tiltag, der ikke mindst kan aktivere de små museumsgæster – jagten gik ind

for at finde de røde postbude overalt oppe og nede. Denne gang var der dog også lidt nyt for de voksne i form af borddækning med forskelligt porcelæn diverse steder i huset. Vi var så heldige at borgmester Birgit Hansen var med på spøgen og sammen med resten

af familien dækkede op i storstuen med deres eget spisestel. Borgmesteren og familie mødte også op til ferniseringen, hvor hun holdt åbningstalen.

 I højsæsonen var der guidede omvisninger ved Jørgen Clausager hver onsdag

Det har været et stort arbejde at drive museumsafdelingen ved siden af de mange andre gøremål, der er på Sæbygaard, så en stor tak de mange frivillige.

Events

Fastelavnsfesten havde pæn tilslutning med mange udklædte og festglade børn.

Jubilæet for Danmarks befrielse blev markeret, på trods af nedlukningen, med lys i alle vinduer. Der var mange der lagde turen forbi Sæbygaard, der var smukt oplyst gennem hele aftenen.

Sankthansfesten måtte aflyses for offentligheden, men det blev alligevel en hyggelig aften med grill og et mindre bål i borggården for de frivillige.

Gl. Jul på Sæbygaard måtte aflyses på grund af pandemien, men Sæbygaard blev alligevel pyntet op med stjerner og hjerter i vinduerne ligesom der var juletræer ved indkørslen. Børn fra Sæby Friskole havde klippet engle til vinduerne og gik en Luciarunde omkring

stedet.

 Aktivitetsudvalget havde lavet en lille konkurrence, der gik ud på at tælle stjerner og hjerter i vinduer og udenfor i området – b.la. på Stjernehøjen. Der var mange, der omkring juletid, fandt tid til den lille spøg, og fik en hyggelig eftermiddag udenfor Sæbygaard.

Sæbygaard caféen. Vi har som sædvanligt drevet café i sommermånederne juli og august til glæde for de mange besøgende på Sæbygaard.

Slotsbageren. Vi nyder godt af, at vi har en fast tilknyttet slotsbager på Sæbygaard. Derfor er der aldrig mangel på brød til caféen, samt til diverse arrangementer.

Renoveringsarbejder. Der er blevet ryddet op rundt omkring og udbedret skader på bygninger og malet indendørs, ligesom der er blevet tid til at sikre og renovere pigekammeret ved det gamle køkken. Her er loftet blev sikret og repareret, vægge og gulve fået er

meget tiltrængt maling og lakering. Udendørs er vinduerne mod øst og nord renoveret og er blevet renset ned og repareret, for derefter at blive malet på ny. Lamperne i kælderen er blevet udskiftet og efterset. Defekt radiator i kælder udskiftet.

Voldanlægget har fået den helt store tur. Det er blevet fældet, slået/skåret og ryddet op så brinkerne står skarpere end de har gjort længe. Et utroligt arbejde, men flot er det blevet.

Kalkning og vedligehold af gange Rustikatårnet fik en tiltrængt ny kalkning af vægge ligesom flere af gangene fik udbedret pusskader og blev kalket

Køkkenet. Diverse installationer og maskiner blev serviceret og efterset.

Værksted og lofter En tiltrængt oprydning begge steder er fortsat. Dette har bl.a. lettet arbejdet med at montere bindere på teglen i både øst – og sydfløj.

Broen. Der har i årets løb været flere undersøgelser af broens tilstand og Fonden har fået udarbejdet materiale til brug for ansøgninger til renovering. Der er nu givet tilladelse fra Kulturstyrelsen til arbejdet kan sættes i gang når midlerne dertil er fundet.

Kulturstyrelsen støtter projektet med 1 mill kr. Arbejdet med søgning af de resterende midler sker i løbet af 2021 og forhåbentlig kan man så sætte arbejdet i gang 2022/23.

PR og reklame i øvrigt For at sikre at turister kan finde vej til Sæbygaard opstilles der skilte ved rundkørslerne samt information i informationsskabe i museets åbningsperiode. Der er reklameret via diverse brochurer fra Turisthus Nord samt på internet og gennem

pressen. Formanden har været til møde med Park og Vej om forbedret skiltning til Sæbygaard. Vi har fået lovning på at skiltningen på Sæbygårdvej forbedres, så gæsterne ledes ned på parkeringspladsen.

Hjemmeside. Hjemmesiden er stadig www.Sæbygaard.dk

Rengøring og mandagsholdet: Tak til mandagsholdet for vel udført arbejde med rengøring, forplejning og arbejde om mandagen. Uden jeres arbejde kunne vi ikke gennemføre de mange ting, der sker på Sæbygaard året rundt. Desværre har det ikke været mulig at

mødes så ofte og så mange som vi gerne ville på grund af pandemien og diverse forsamlingsforbud.

Projekt tilgængelighed. Der vil blive arbejdet videre med projekt tilgængelighed også fremadrettet. Der har været kontakt til vejmyndighederne vedrørende forlængelse af cykelsti på Sæbygårdvej. Det lader til at der er skred i planlægningen. Desværre bliver det ikke

til en egentlig cykelsti i denne omgang men forholdene for de svage trafikanter forbedres med en 2 i 1 vej med ekstra skiltning og forbedret udsyn.

Tak for veludført arbejde: Tak til bestyrelsen for godt samarbejde i året der er gået. Også tak til alle andre der deltager i arbejdet omkring Sæbygaard. ”Et stort maskineri er afhængig af selv det mindste tandhjul for at fungere godt”.

Men det kræver også et stort arbejde af Sæbygaards Venner, uden jeres indsats var dette ikke muligt, både med hensyn til at holde huset ved lige, men også ved at møde op og deltage aktivt i de aktiviteter, der forgår på stedet, og det skylder vi jer en stor tak for.

I den sammenhæng er det værd at nævne, at vi stadig har brug for arbejdskraft, så hvis der skulle være nogen (eller I kender nogen), der gerne vil hjælpe til både om mandagen, eller ved de mange arrangementer, skal de være velkomne.

Det er derfor med stor fortrøstning, at vi kan se frem til endnu et spændende år 2021 med forhåbentlig flere af de kendte ting, og forhåbentlig også nogle nye tiltag.

Erik Salling

Formand

Kontingent 2021                                                                                                                                          

Bestyrelsen foreslår følgende:

Personligt kontingent 100 kr. Familiekontingent 150 kr. Virksomhedskontingent 250 kr.                               

 I år vil der være mulighed for både at indbetale via netbank (SparNord Bank 9012 1205712441) med angivelse af indbetales navn). MobilePay 90 92 52, eller aftale kontant betaling til kasserer mandag formiddage.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Har du lyst til at være aktiv i Sæbygaards Venner?

Vi mangler folk til at hjælpe os - især mandag formiddag.

Så kan du: Male, mure, tømre, klippe hæk, el arbejde, hjælpe med at stille borde og stole op, hjælpe med flagning, rengøring, gulvvask, støvsugning, pasning af udenoms arealerne, være vagt ved arrangementer, osv.

Vi vil være meget taknemmelig over hvis man har lyst til at hjælpe også uden, at man forpligter sig til at møde op hver gang.

Listen kan være meget længere kun fantasien sætter grænser.

Tilmeld dig på email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

Om støtteforeningen Sæbygaards Venner

Sæbygaard er et gammelt herresæde fra 1576 med tilhørende voldanlæg, voldgrave, have og park samt parkeringsplads fælles med Sæby Golfklub.
I slottet forefindes unikt interiør, hvoraf en begrænset del er udstillet. Alt er imidlertid registreret med henblik på restaurering.

Hvem ejer Sæbygaard?
Sæbygaard ejes af fonden "Den Selvejende Institution Sæbygaard". Bestyrelsen er sammensat af repræsentanter fra region, stat, kommune, private og familien Arenfeldt, som har skænket Sæbygaard til fonden. Sæbygaard er således folkeeje og ifølge fondens vedtægter skal denne sikre offentligheden adgang til Sæbygaard samt anvende den til formål som bestyrelsen finder passende.

Hvordan kan Sæbygaard bevares?
Der er både før og efter fondens stiftelse ofret over 22 mio. kroner på restaurering af Sæbygaard. Det være sig både bygninger og udenomsarealer.
Imidlertid vil en fortsat restaurering af Sæbygaard kræve et stort beløb.

Hvordan kan Sæbygaards Venner bidrage til at bevare Sæbygaard?

Foreningen kan med sine midler bidrage til at gøre Sæbygaard kendt af offentligheden og potentielle sponsorer bl.a. ved at arrangere forskellige aktiviteter og ved at fremstille oplysningsmaterialer om Sæbygaard og dets herligheder.
Jo flere medlemmer foreningen har, jo større byrde kan den løfte for at bevare Sæbygaard.

Hvis du er interesseret i at blive medlem af støtteforeningen er årskontingentet pt. 100 kr. pr. person eller 150 kr. pr. husstand. Firmaer 250 kr.
Du kan endvidere støtte Sæbygaards Venner med et kontant støttebeløb.
Henvendelse om medlemskab og yderligere oplysninger kan rettes til foreningens kasserer Niels Jørgen Nørrevang:

Sæbygaards Venners bestyrelse 2021 er:

Formand
Erik Salling
98 46 35 26

Næstformand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Jørgen Holm Christensen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 22 73 30 67

Kasserer
Niels Jørgen Nørrevang
30 28 44 19

I bestyrelsen 
Christian Overgaard Jørgensen
93 84 10 74

I bestyrelsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Hans Arenfeldt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 20 81 87 71