SÆBYGAARD

___________________________

 

Sæson 2023


Persondata og fortrolighed

Vi har brug for følgende oplysninger, når du er medlem hos os:

*Navn
*Adresse
*Telefon nummer
*E-mailadresse

Oplysninger afgivet til Sæbygaards Venner videregives eller sælges ikke til tredjepart, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.
Personoplysningerne registreres hos Sæbygaards venner og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes, med mindre du fortsætter som medlem.


Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig.
Hvis du mener, at oplysningerne er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet.
I nogle tilfælde har vi pligt til at slette dine persondata, hvis du beder om det. Det kan f.eks. være hvis dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi skulle bruge dem til. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen. 
Du kan skrive til os på: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Sæbygaards Museumsafdeling
Fra og med 2015 er Museumsafdelingen på Sæbygaard overgået til Sæbygaards Venner.
Kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. for yderligere information

Åbningstider:  (Der tages forbehold for ændringer )

Museumsafdelingen er åben fra 4. juli – 30. juli 2023
Tirsdag-fredag & søndag kl. 12 - 16          •       September - Maj: Efter aftale
Guidede omvisninger for voksne: Hver onsdag i sæsonen kl. 13. (4. juli - 30. juli)

  


 

Formandsberetning 2022

2022 har været et år med få, men spændende aktiviteter, nye tiltag og en del renoveringsopgaver.

Udlejninger: Året startede på udlejningsfronten med konfirmationer, både lokalt og fra Frederikshavn. Der ud over har der været en del bryllupper, runde fødselsdage, familiefester samt barnedåb. Udlejningen er så småt ved at komme lidt i gang igen efter nedlukningen under Corona.

Photoshoots. Der har i årets løb været besøg af Vrå Højskole, der har brugt Sæbygaard som baggrund for flere undervisningsforløb vedrørende fotografering.

 Museumsafdelingen har i løbet af sommeren været åben i det omfang, det har været muligt at skaffe personale til at varetage pasning.

Der var mange besøgende og det kunne virkelig mærkes på besøgstallet at mange stadig holdt deres sommerferie i Danmark. Også en stor tak til aktivitetsudvalget for at I  kan finde på nye tiltag, der ikke mindst kan aktivere de små museumsgæster – jagten gik ind for at løse de mange opgaver rund omkring på stedet

 I højsæsonen var der guidede omvisninger ved Alice Thaarup hver onsdag

Det har været et stort arbejde at drive museumsafdelingen ved siden af de mange andre gøremål, der er på Sæbygaard, så en stor tak de frivillige.

Events

Fastelavnsfesten blev desværre aflyst pga. Coronaen.

Påskeferien: her var det mulighed for at deltage i en konkurrence om at finde ud af hvor mange påskeæg der var stillet rundt omkring.

Sankthansfesten kunne heldigvis afholdes og en del mennesker havde fundet vej til riddersalen, hvor man hyggede sig med fællessang og et let tragtement. Derefter var der afbrænding af bål i Ådalen og Mette Hardam fra byrådet holdt båltalen.

Rødder og Vinger: Deres ungdomsrollespilgruppe benytter Sæbygaard som base ved forskellige samlinger.

Omvisninger

Der er mange foreninger der har fået omvisninger på stedet i årets løb. I flæng kan nævnes;

Sæby Håndværkerforening, Genbrugsbutikken i Pandrup, Arkitekt Peter Carstens med fagfæller indenfor historisk arkitektur, Gimlegård fra Norge, Voergaard slots guidekorps, Foreningen Norden, samt flere privatpersoner.

Menighedsrådene fra Åsted- Skærum under ledsagelse af Bo Storm hold afslutningsmiddag i riddersalen oven på deres udflugt.

Juniorkonfirmanderne og personale fra kirkerne deltog i ”Jesus på Slottet”, en årlig tilbagevendende begivenhed.

Turister fra USA var forbi for at søge oplysninger om to af deres forfædre der havde tjent på Sæbygaard.

En historiker fra Vest-Agder Museum i Norge var forbi for at samle information til et værk om Cassandra Brockenhuus de Bonde  - maleriet hænger i riddersalen.

I samarbejde med Retfærdigheden blev der arrangeret klaverkoncert i riddersalen med den russiske pianist Polina Fradkina.

SuperBrugsens Vinfestival blev genoptaget efter coronapausen, nu også med deltagelse af Norhvin Vinunivers og Sæby Bryghus.

Frederikshavn Teaterforening viste forestillingen ”Fra Skjern til Varnæs” om tv- serien Matador.

HK Lokalråd havde et arrangement med spisning og underholdning med den lokale ”Elvis”.

Vinfirmaet Norhvin Vinunivers afholdt arrangement i kælderen for et af vores pengeinstitutter.

Ved juletid blev Sæbygaard pyntet op med stjerner og hjerter i vinduerne ligesom der var juletræer ved indkørslen.

Der var en gættekonkurrence om at tælle de mange nisser der var placeret i vinduerne. Der var mange, der omkring juletid, fandt tid til den lille spøg, og fik en hyggelig eftermiddag udenfor Sæbygaard. SuperBrugsen og Meny havde doneret præmier til de heldige vindere.

Sæby Købstadsjubilæum 2024. Sæby kan 10. august 2024 fejre 500 år købstadsjubilæum. I den anledning er det forberedende arbejde allerede i gang. Sæbygaard deltager selvfølgelig i fejringen og er også indtænkt i planerne for et evt. royalt besøg. Formanden sidder i styregruppen vedrørende planlægning af arrangementer i jubilæumsåret. Der er allerede afholdt flere møder og mødeaktiviteten vil blive intensiveret jo nærmere vi kommer på jubilæet.

Sæby Bryghus Har fortsat salget af deres øl ”Sæbygaard JUL”. Der afholdes et lille event på Sæbygaard, når donationen på 1.kr pr solgt flaske engang overgives til foreningen.

Sæbygaard caféen. Vi har som sædvanligt drevet café i sommermånederne juli og august til glæde for de mange besøgende på Sæbygaard.

Slotsbageren. Vi nyder godt af, at vi har en fast tilknyttet slotsbager på Sæbygaard. Derfor er der aldrig mangel på brød til caféen, samt til diverse arrangementer.

Renoveringsarbejder. Der er blevet ryddet op rundt omkring og udbedret skader på bygninger og malet indendørs, Udendørs er vinduerne mod syd, vest og nord, på hovedbygningen, renoveret og er blevet renset ned og repareret, for derefter at blive malet på ny.

Voldanlægget er stadig vedligeholdt. Det er blevet, slået/skåret og ryddet på brinkerne, ligesom plænerne er slået regelmæssigt.

Kalkning og vedligehold af gange Rustikatårnet fik en tiltrængt ny kalkning af vægge ligesom kælderen fik udbedret pusskader og blev kalket.

Vinduesnichen i gallerigangen blev sikret efter nedfald af puds mv.

 Brandalarmer i hovedbygningen er blevet udskiftet, elinstallationerne er gennemgået og rapport udfærdiget.

Kloakpumpen i samlebrønden er erstattet med en ny

Værksted og lofter En tiltrængt oprydning i værkstedet og arbejdet med at montere bindere på teglen i sydfløj er fortsat.

Havetraktoren har fået et tiltrængt eftersyn og er klar til den nye sæson.

Broen. Der har i årets løb været afholdt flere møder vedrørende finansiering af renoveringen. Vi er nu så langt at den mere fysiske del af arbejdet forhåbentlig snart kan igangsættes. Der er taget jordbundsprøver af skrænten mod Vandløsvej, der er foretaget opmålinger af voldgraven samt været afholdt møder med myndighederne for at få de nødvendige tilladelser i hus.

I skrivende stund er der indsendt ansøgninger til de sidste fonde for at tage højde for prisstigningerne på projektet. Endvidere er der undersøgelser i gang vedrørende sikring af tilledning af vand til voldgraven efter projektet er færdigt.

Hjemmeside. Hjemmesiden er stadig www.Sæbygaard.dk

Rengøring og mandagsholdet: Tak til mandagsholdet for vel udført arbejde med rengøring, forplejning og arbejde om mandagen. Uden jeres arbejde kunne vi ikke gennemføre de mange ting, der sker på Sæbygaard året rundt.

Projekt tilgængelighed. Der vil blive arbejdet videre med projekt tilgængelighed også fremadrettet. Der har været kontakt til vejmyndighederne vedrørende forbedrede forhold for cyklister og gående på Sæbygårdvej. 2-1 vejen er blevet etableretog givet lidt forbedrede forhold men der opstår stadig farlige situationer når trafikanter og gående skal benytte det samme stykke asfalt.

Tak for veludført arbejde: Tak til bestyrelsen for godt samarbejde i året der er gået. Også tak til alle andre der deltager i arbejdet omkring Sæbygaard. ”Et stort maskineri er afhængig af selv det mindste tandhjul for at fungere godt”.

Men det kræver også et stort arbejde af Sæbygaards Venner, uden jeres indsats var dette ikke muligt, både med hensyn til at holde huset ved lige, men også ved at møde op og deltage aktivt i de aktiviteter, der forgår på stedet, og det skylder vi jer en stor tak for.

I den sammenhæng er det værd at nævne, at vi stadig har brug for arbejdskraft, så hvis der skulle være nogen (eller I kender nogen), der gerne vil hjælpe til både om mandagen, eller ved de mange arrangementer, skal de være velkomne.

Det er derfor med stor fortrøstning, at vi kan se frem til endnu et spændende år 2023 med forhåbentlig flere af de kendte ting, og forhåbentlig også nogle nye tiltag.

Erik Salling

Formand

Kontingent 2023                                                                                                                                          

Bestyrelsen foreslår følgende:

Personligt kontingent 100 kr. Familiekontingent 150 kr. Virksomhedskontingent 250 kr.                                                                                                                                                                                                                                        I år vil der være mulighed for både at indbetale via netbank (SparNord Bank 9012 1205712441) med angivelse af indbetales navn). MobilePay 90 92 52, eller aftale kontant betaling til kasserer mandag formiddage.

Bestyrelse 2023  

 Erik Salling (fm) - Jørgen Holm Christensen (nf) - Niels Jørgen Nørrevang (ks) – Christian O. Jørgensen - Hans Arenfeldt

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Har du lyst til at være aktiv i Sæbygaards Venner?

Vi mangler folk til at hjælpe os - især mandag formiddag.

Så kan du: Male, mure, tømre, klippe hæk, el arbejde, hjælpe med at stille borde og stole op, hjælpe med flagning, rengøring, gulvvask, støvsugning, pasning af udenoms arealerne, være vagt ved arrangementer, osv.

Vi vil være meget taknemmelig over hvis man har lyst til at hjælpe også uden, at man forpligter sig til at møde op hver gang.

Listen kan være meget længere kun fantasien sætter grænser.

Tilmeld dig på email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

Om støtteforeningen Sæbygaards Venner

Sæbygaard er et gammelt herresæde fra 1576 med tilhørende voldanlæg, voldgrave, have og park samt parkeringsplads fælles med Sæby Golfklub.
I slottet forefindes unikt interiør, hvoraf en begrænset del er udstillet. Alt er imidlertid registreret med henblik på restaurering.

Hvem ejer Sæbygaard?
Sæbygaard ejes af fonden "Den Selvejende Institution Sæbygaard". Bestyrelsen er sammensat af repræsentanter fra region, stat, kommune, private og familien Arenfeldt, som har skænket Sæbygaard til fonden. Sæbygaard er således folkeeje og ifølge fondens vedtægter skal denne sikre offentligheden adgang til Sæbygaard samt anvende den til formål som bestyrelsen finder passende.

Hvordan kan Sæbygaard bevares?
Der er både før og efter fondens stiftelse ofret over 22 mio. kroner på restaurering af Sæbygaard. Det være sig både bygninger og udenomsarealer.
Imidlertid vil en fortsat restaurering af Sæbygaard kræve et stort beløb.

Hvordan kan Sæbygaards Venner bidrage til at bevare Sæbygaard?

Foreningen kan med sine midler bidrage til at gøre Sæbygaard kendt af offentligheden og potentielle sponsorer bl.a. ved at arrangere forskellige aktiviteter og ved at fremstille oplysningsmaterialer om Sæbygaard og dets herligheder.
Jo flere medlemmer foreningen har, jo større byrde kan den løfte for at bevare Sæbygaard.

Hvis du er interesseret i at blive medlem af støtteforeningen er årskontingentet pt. 100 kr. pr. person eller 150 kr. pr. husstand. Firmaer 250 kr.
Du kan endvidere støtte Sæbygaards Venner med et kontant støttebeløb.
Henvendelse om medlemskab og yderligere oplysninger kan rettes til foreningens kasserer Niels Jørgen Nørrevang:

Sæbygaards Venners bestyrelse 2023 er:

Formand
Erik Salling
98 46 35 26

Næstformand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Jørgen Holm Christensen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 22 73 30 67

Kasserer
Niels Jørgen Nørrevang
30 28 44 19

I bestyrelsen 
Christian Overgaard Jørgensen
93 84 10 74

I bestyrelsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Hans Arenfeldt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 20 81 87 71